Magazyn palet

Skuteczna optymalizacja przestrzeni

Realizacja: luty 2024

Magazyn palet to rozwiązanie, które może znacząco usprawnić proces składowania palet w zakładzie produkcyjnym.

Jest to urządzenie, które zmniejsza pracochłonność pracowników magazynu lub hali produkcyjnej w układaniu i/lub pobieraniu palet.
W zależności od ustawienia na panelu sterowniczym, urządzenie może wydawać lub zabierać palety i składować je w stosach.
Magazyn Palet znacząco zwiększa bezpieczeństwo przy przechowywaniu stosu palet.
Urządzenie sztapluje i desztapluje palety automatycznie, eliminując konieczność gwałtownych ruchów, które mogą prowadzić do uszkodzeń palet.
Dzięki wyłącznie elektrycznemu napędowi, urządzenie nie wymaga dodatkowych mediów zasilających takich jak sprężone powietrze czy zasilanie napięciem 
3 fazowym.

    Argumenty za wdrożeniem:

Bezpieczeństwo: Magazyn palet zwiększa
bezpieczeństwo dla pracownika i bezpośredniego otoczenia. Palety są składowane
w sposób bezpieczny, a ryzyko upadku jest znacząco zminimalizowane.
Ergonomia : Wyjątkowo prosta obsługa.
Oszczędność miejsca: Składowanie palet w jednym miejscu, w sposób
zorganizowany, pozwala zaoszczędzić miejsce w przestrzeni
produkcyjno-magazynowej poprzez tworzenie stosów większych niż jest w stanie
ułożyć człowiek.
Eliminacja konieczności ręcznego dźwigania: Palety są zabierane i podawane
z poziomu posadzki, co eliminuje potrzebę dźwigania.
Optymalizacja czasu pracy: Urządzenie automatycznie podaje lub odbiera
palety, co przyspiesza proces składowania.
Produkt polski: Automatyczny magazyn palet jest produktem polskim, co
gwarantuje dostęp do serwisu i przeglądu gwarancyjnego. 

#Składowanie#Magazynowanie#InnowacjeTechnologiczne #Magazyn palet#Przemysł #Technologia