Jak robotyzacja wpływa na bezpieczeństwo produkcji? (fot. iStock)

Jak robotyzacja wpływa na bezpieczeństwo produkcji?

Robotyzacja i automatyzacja to nie tylko sposób na podniesienie efektywności i jakości procesów produkcyjnych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacząco zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy i odciążają pracowników.

 

Systemy do zarządzania i sterowania produkcją są coraz częściej wdrażanymi rozwiązaniami w zakładach chcących optymalizować swoje procesy, zwiększać zyski i ograniczać niepotrzebną, często obciążającą pracowników pracę manualną. Wraz z implementacją nowoczesnych rozwiązań, struktura fabryk ulega reorganizacji. Osoby na stanowiskach kierowniczych zyskują narzędzia do minimalizacji ryzyka związanego z procesami produkcyjnymi. Jedną z najistotniejszych zalet wdrożenia tego typu rozwiązań jest z pewnością zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

 

Bezpieczeństwo produkcji

Jak wynika z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wypadków w pracy, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. nastąpił wzrost wypadków w pracy o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego. Wraz z tym zwiększyła się też liczba poszkodowanych pracowników – z 2,96 do 3,32 na 100 pracowników. Analizując statystyki GUS-u, należy mieć na uwadze, że rok 2020 nie jest do końca odpowiednim punktem odniesienia z uwagi na trwającą wówczas pandemię, która zamknęła na krótszy lub dłuższy czas wiele zakładów pracy.

Aby uzyskać bardziej miarodajny obraz, należy zestawić dane z 2021 r. z danymi z lat poprzedzających pechowy rok 2020. Możemy wtedy zaobserwować znaczący spadek liczby wypadków w pracy. Niestety – choć ogólna liczba wypadków maleje – zwiększyła się z kolei liczba wypadków śmiertelnych, porównując rok 2021 do lat 2017-2019. Branżą z największym wskaźnikiem wypadkowości jest górnictwo i wydobycie, a zaraz za nim dostawa wody (gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja). Najmniejszy wskaźnik przypada na przetwórstwo przemysłowe i opiekę zdrowotną oraz pomoc społeczną.

 

Robotyzacja a bezpieczeństwo produkcji

Na spadek wskaźnika wypadkowości z pewnością ma wpływ wiele czynników. Nie bez znaczenia jest pozytywny trend stale rosnącej świadomości – zarówno pracowników, jak i pracodawców – i idące za nią działania: szkolenia i komisje BHP, regularny nadzór i edukowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kolejnym niewątpliwie istotnym czynnikiem jest zwiększana liczba wdrażanych w zakładach przemysłowych rozwiązań zrobotyzowanych i zautomatyzowanych. Działania zgodne z ideą Przemysłu 4.0 skutkują nie tylko szybszymi, efektywniejszymi i elastyczniejszymi procesami produkcyjnymi, ograniczeniem kosztów, ale też pozytywnym wpływem na bezpieczeństwo produkcji.

Zautomatyzowane i zrobotyzowane rozwiązania odciążają pracowników od konieczności wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych zadań, często manualnych, tym samym zmniejszając ryzyko wypadków w miejscu pracy. To niezwykle istotne w czasach po pandemii koronawirusa, która nauczyła przedsiębiorców dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Konieczność dostosowania produkcji do nowych realiów niejako otworzyła oczy wielu przedsiębiorcom. Znacząco przyspieszyła decyzje o wdrożeniu do zakładu technologii, które optymalizują pracę, pozwalając na oddelegowanie pracowników do kluczowych dla firmy przedsięwzięć.

 

Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Choć liczba wypadków z roku na rok spada, zwiększa się niestety liczba wypadków śmiertelnych. Jak wynika z danych GUS-u i raportów Państwowej Inspekcji Pracy, najczęstszą przyczyną wypadków jest nieprawidłowe zachowanie pracownika.

Choć wdrożenie nowoczesnych technologii ma wpływ na minimalizowanie ryzyka wypadków, za nadzór nad maszyną stale odpowiada człowiek. Dlatego niezwykle istotne jest stałe zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nowoczesne technologie są kluczem do rozwoju przemysłu. Ich implementacja musi iść w parze z regularnymi szkoleniami z zakresu ich obsługi i kładzeniem nacisku na zapewnianie pracownikom dostępu do edukacji na temat bezpiecznych warunków pracy.

 

Zrobotyzowane rozwiązania Aret

W Aret od 1980 roku tworzymy maszyny i wdrażamy rozwiązania z zakresu automatyzacji, robotyzacji i nowoczesnych technologii. Nasze wieloletnie doświadczenie i zrozumienie potrzeb klientów pozwala na dostarczanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych wymagań i gwarantujących bezpieczeństwo.

Tylko w 2021 roku sprzedaliśmy 26 roboty, uzyskując tym samym 1% udziału w sprzedaży robotów w Polsce. Łącznie w Polsce w 2021 roku sprzedano 2 400 szt. robotów. W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaliśmy już 29 szt. robotów. Dobrze obrazuje to poziom zaufania, którym obdarzyli nas klienci, i rosnącą tendencję wdrażania nowoczesnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W portfolio Aret znajdują się rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji, linie technologiczne, systemy transportu wewnętrznego, naprawy silników oraz systemy wizyjne. Zachęcamy do zaobserwowania naszych social mediów, by być na bieżąco – odwiedź nas na Facebooku i LinkedIn!