Największe trendy w robotyce w 2022 r. (fot. iStock)

Największe trendy w robotyce w 2022 r.

Popyt na automatyzację i robotyzację nie zwalnia tempa! Coraz więcej robotów przemysłowych pracuje w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Zbliżając się do połowy roku 2022, podsumowujemy największe trendy w robotyce w 2022 r.

 

Liczba robotów przemysłowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych stale rośnie, podobnie jak ich rola w branży przemysłowej. Postanowiliśmy sprawdzić największe trendy w robotyce w 2022 r., które wyróżniła Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR).

 

3 miliony pracujących robotów

Na całym świecie w zakładach przemysłowych pracują już 3 miliony robotów. Jak podała w swoim raporcie Międzynarodowa Federacja Robotyki, wzrost liczby robotów w latach 2015-2020 wynosił przeciętnie 13%. To potwierdza, jak ogromne zapotrzebowanie na zrobotyzowane rozwiązania i automatyzację produkcji obecnie występuje.

Jak powiedział Milton Guerry, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki: Transformacja w kierunku automatyki robotycznej przyśpiesza zarówno w tradycyjnych, jak i nowych gałęziach przemysłu. Coraz więcej firm przekonuje się, jak liczne korzyści osiąga dzięki robotom. Co ciekawe, jednym z krajów przodujących w 2019 r. w tym aspekcie była Polska. O korzyściach związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych możesz przeczytać na naszej stronie w zakładce „Automatyka i robotyka”.

 

Trendy w robotyce w 2022 r.

Roboty w nowych branżach

Rynkowe wymagania w zakresie personalizacji produkcji i dostaw wymagają zrobotyzowanych i zautomatyzowanych rozwiązań. Te zapewniają większą powtarzalność, jakość i wydajność, a w efekcie – na wzrost produktywności i zmniejszenie kosztów. Stąd przewidywany jest większy popyt na implementację robotów w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż, które do tej pory z takich rozwiązań nie korzystały lub korzystały na znacznie mniejszą skalę.

 

Edukacja z zakresu obsługi

Stale rosnąca liczba pracujących w przemyśle robotów generuje konieczność przeszkolenia personelu z ich obsługi. Jak wynika z raportu IFR, taką potrzebę obserwuje coraz więcej rządów państw, a także firm z branży przemysłowej czy organizacji. Potrzeba ta pojawia się już na wczesnym etapie wdrażania zrobotyzowanych rozwiązań. Już obecnie firmy produkujące roboty w ponad 30 krajach na całym świecie na prowadzonych przez siebie zajęciach z robotyki rejestrują między 10 a 30 tys. uczestników, a liczba ta będzie stale rosła.

 

Roboty zabezpieczające produkcję

Pandemia COVID-19 i zaburzenie prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw wymusiły na przedsiębiorstwach przemysłowych przenoszenie produkcji bliżej klientów – m.in. zlecania części zadań firmom, które znajdują się w pobliskich krajach. Roboty przemysłowe i automatyzacja produkcji pomaga więc firmom powrócić do trybu działania sprzed pandemii.

 

Wsparcie automatyzacji cyfrowej robotami

Mnogość danych zebranych podczas inteligentnie zautomatyzowanych procesów pomogą przedsiębiorcom podejmować bardziej świadome decyzje. Przewiduje się, że dane będą kluczowym faktorem warunkującym produkcję w przyszłości. Zdolność robotów do współdzielenia zadań oraz uczenia się dzięki technologii sztucznej inteligencji pozwoli firmom na łatwiejszą adaptację zautomatyzowanych i zrobotyzowanych rozwiązań w zupełnie nowych środowiskach.

 

Roboty łatwiejsze w obsłudze

Istotnym trendem w 2022 r. jest też większa łatwość w obsłudze robotów przemysłowych. Zapewniają ją stale rozwijane i aktualizowane, intuicyjne interfejsy użytkowników pozwalające na prostsze programowanie robotów. Ponadto producenci robotów stawiają na kompleksową ofertę. Taka oferta gwarantuje sprawnie działającego robota. Ponadto zawiera rozwiązania ułatwiające jego obsługę, oprogramowanie czy edukację swoich integratorów lub klientów końcowych w tym zakresie.

 

Firma Aret – jako Oficjalny Partner Systemowy KUKA – zajmuje się m.in. integrowaniem robotów przemysłowych. Nasza oferta jest kompleksowa i dopasowana indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do kontaktu!