Blog


Linia produkcyjna do palet. Jak rozpocząć produkcję palet?
#automatyka #przemysł #technologia

Linia produkcyjna do palet. Jak rozpocząć produkcję palet?

Palety to istotny element procesów logistycznych w skali całego świata. Jak przebiega ich produkcja i jak linia produkcyjna do palet może podnieść wydajność procesów produkcji?   Palety stanowią niezbędne ogniwo całego łańcucha dostaw – magazynowania i transportu na całym świecie. Wydajna, niezawodna i powtarzalna produkcja palet na miarę XXI wieku nie może obejść się bez ważnego elementu wyposażenia fabryki, jakim jest linia produkcyjna do palet. Dowiedz się, jak przebiega produkcja palet drewnianych i w jaki sposób nowoczesna linia technologiczna pozwala na wyniesienie procesu produkcji palet na najwyższy możliwy poziom.   Współczesnej znaczenie palet Palety cechują się niezwykle szerokim zastosowaniem na całym świecie. Najczęściej służą oczywiście do składowania oraz przewozu towarów, będąc niezwykle istotnym elementem procesów logistycznych. Z uwagi na rozwój e-commerce, a także wzrost liczby centrów logistycznych w wielu europejskich krajach, zapotrzebowanie na palety nie słabnie. Z kolei stale rosnące wymagania konsumentów względem customowych, personalizowanych produktów powoduje konieczność tworzenia palet zdolnych do ich transportu – czyli palet w indywidualnych, niestandardowych wymiarach. Ponadto drewniane palety znalazły swoje zastosowanie również poza procesami logistycznymi. Konsumenci – zwłaszcza ci ceniący ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla domu – chętnie wykonują z nich meble w duchu do it yourself, np. łóżka, kanapy, fotele czy stoliki.   Produkcja palet krok po kroku Proces produkcji palet składa się z kilku etapów. Jak rozpocząć produkcję palet? Pierwszym etapem jest oczywiście pozyskanie odpowiedniego drewna. Co istotne, produkcja palet w Polsce odbywa się z użyciem drewna pochodzącego z polskich lasów państwowych – głównie drzew iglastych. Następnie drewno jest transportowane do fabryki, gdzie poddane zostanie obróbce (poprzez podzielenie na mniejsze partie oraz przetarcie), wysuszone (aby nie dopuścić do rozwoju bakterii i grzybów) oraz docięte do odpowiednich rozmiarów. Tak przygotowane kawałki drewna – poddane wcześniej specjalnej obróbce – gotowe jest do przejścia finalnego procesu, jakim jest zbijanie palet. Tak powstaje produkt końcowy będący szczególnie istotnym ogniwem łańcucha logistycznego w Polsce i na świecie.   Linia produkcyjna do palet Sprawny, wydajny i powtarzalny proces produkcji palet (jak i innych produktów) można osiągnąć dzięki zastosowaniu w fabryce nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Wdrożenie linii do produkcji palet – zwłaszcza takiej skonstruowanej według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa – niesie za sobą szereg korzyści. Linia do palet pozwala na automatyzację procesu, a co za tym idzie – na podniesienie jego wydajności i powtarzalności. Dzięki temu firma redukuje koszty i zwiększa zyski przy jednoczesnej możliwości produkowania palet na niezmiennie wysokim poziomie. Ponadto wdrożenie linii technologicznej to sposób na odciążenie pracowników od wykonywania powtarzalnej, monotonnej pracy fizycznej. Ograniczenie manualnej pracy zespołu redukuje możliwość występowania awarii i usterek wynikających z błędów ludzkich. Dodatkowo szyta na miarę linia produkcyjna do palet może obejmować wiele stacji wyposażonych w roboty. To gwarantuje fabryce większą elastyczność i zmniejsza wymaganą liczbę operatorów, pozwalając przedsiębiorcy na oddelegowanie pracowników do wykonywania zadań kluczowych dla firmy.   Linie technologiczne na miarę Twoich potrzeb Postaw na sprawnie działające linie technologiczne Aret. Tworzymy linie oparte na nowoczesnej technologii i zmechanizowanych rozwiązaniach, dzięki którym: zoptymalizujesz i przyspieszasz proces produkcji, skracasz czas realizacji zamówień, zwiększasz wydajność przemysłową, zmniejszasz ryzyko awarii i usterek. Rozumiemy potrzeby i specyfikę pracy naszych klientów. Wiemy, że każdy proces w zakładzie produkcyjnym ma znaczenie, a każda awaria to realny straty. Właśnie dlatego przeprowadzamy godziny symulacji i testów, nim wdrożymy linie technologiczne. Nasze maszyny projektujemy w nowoczesnym środowisku CAD, dzięki czemu eliminujemy większość błędów na wczesnym etapie. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, by znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twojego zakładu produkcyjnego. Śledź nas na LinkedIn i bądź na bieżąco.

Jak robotyzacja wpływa na bezpieczeństwo produkcji?
#automatyka #przemysł #technologia

Jak robotyzacja wpływa na bezpieczeństwo produkcji?

Robotyzacja i automatyzacja to nie tylko sposób na podniesienie efektywności i jakości procesów produkcyjnych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacząco zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy i odciążają pracowników.   Systemy do zarządzania i sterowania produkcją są coraz częściej wdrażanymi rozwiązaniami w zakładach chcących optymalizować swoje procesy, zwiększać zyski i ograniczać niepotrzebną, często obciążającą pracowników pracę manualną. Wraz z implementacją nowoczesnych rozwiązań, struktura fabryk ulega reorganizacji. Osoby na stanowiskach kierowniczych zyskują narzędzia do minimalizacji ryzyka związanego z procesami produkcyjnymi. Jedną z najistotniejszych zalet wdrożenia tego typu rozwiązań jest z pewnością zwiększenie bezpieczeństwa pracy.   Bezpieczeństwo produkcji Jak wynika z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wypadków w pracy, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. nastąpił wzrost wypadków w pracy o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego. Wraz z tym zwiększyła się też liczba poszkodowanych pracowników – z 2,96 do 3,32 na 100 pracowników. Analizując statystyki GUS-u, należy mieć na uwadze, że rok 2020 nie jest do końca odpowiednim punktem odniesienia z uwagi na trwającą wówczas pandemię, która zamknęła na krótszy lub dłuższy czas wiele zakładów pracy. Aby uzyskać bardziej miarodajny obraz, należy zestawić dane z 2021 r. z danymi z lat poprzedzających pechowy rok 2020. Możemy wtedy zaobserwować znaczący spadek liczby wypadków w pracy. Niestety – choć ogólna liczba wypadków maleje – zwiększyła się z kolei liczba wypadków śmiertelnych, porównując rok 2021 do lat 2017-2019. Branżą z największym wskaźnikiem wypadkowości jest górnictwo i wydobycie, a zaraz za nim dostawa wody (gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja). Najmniejszy wskaźnik przypada na przetwórstwo przemysłowe i opiekę zdrowotną oraz pomoc społeczną.   Robotyzacja a bezpieczeństwo produkcji Na spadek wskaźnika wypadkowości z pewnością ma wpływ wiele czynników. Nie bez znaczenia jest pozytywny trend stale rosnącej świadomości – zarówno pracowników, jak i pracodawców – i idące za nią działania: szkolenia i komisje BHP, regularny nadzór i edukowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kolejnym niewątpliwie istotnym czynnikiem jest zwiększana liczba wdrażanych w zakładach przemysłowych rozwiązań zrobotyzowanych i zautomatyzowanych. Działania zgodne z ideą Przemysłu 4.0 skutkują nie tylko szybszymi, efektywniejszymi i elastyczniejszymi procesami produkcyjnymi, ograniczeniem kosztów, ale też pozytywnym wpływem na bezpieczeństwo produkcji. Zautomatyzowane i zrobotyzowane rozwiązania odciążają pracowników od konieczności wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych zadań, często manualnych, tym samym zmniejszając ryzyko wypadków w miejscu pracy. To niezwykle istotne w czasach po pandemii koronawirusa, która nauczyła przedsiębiorców dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Konieczność dostosowania produkcji do nowych realiów niejako otworzyła oczy wielu przedsiębiorcom. Znacząco przyspieszyła decyzje o wdrożeniu do zakładu technologii, które optymalizują pracę, pozwalając na oddelegowanie pracowników do kluczowych dla firmy przedsięwzięć.   Jak minimalizować ryzyko wypadków? Choć liczba wypadków z roku na rok spada, zwiększa się niestety liczba wypadków śmiertelnych. Jak wynika z danych GUS-u i raportów Państwowej Inspekcji Pracy, najczęstszą przyczyną wypadków jest nieprawidłowe zachowanie pracownika. Choć wdrożenie nowoczesnych technologii ma wpływ na minimalizowanie ryzyka wypadków, za nadzór nad maszyną stale odpowiada człowiek. Dlatego niezwykle istotne jest stałe zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nowoczesne technologie są kluczem do rozwoju przemysłu. Ich implementacja musi iść w parze z regularnymi szkoleniami z zakresu ich obsługi i kładzeniem nacisku na zapewnianie pracownikom dostępu do edukacji na temat bezpiecznych warunków pracy.   Zrobotyzowane rozwiązania Aret W Aret od 1980 roku tworzymy maszyny i wdrażamy rozwiązania z zakresu automatyzacji, robotyzacji i nowoczesnych technologii. Nasze wieloletnie doświadczenie i zrozumienie potrzeb klientów pozwala na dostarczanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych wymagań i gwarantujących bezpieczeństwo. Tylko w 2021 roku sprzedaliśmy 26 roboty, uzyskując tym samym 1% udziału w sprzedaży robotów w Polsce. Łącznie w Polsce w 2021 roku sprzedano 2 400 szt. robotów. W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaliśmy już 29 szt. robotów. Dobrze obrazuje to poziom zaufania, którym obdarzyli nas klienci, i rosnącą tendencję wdrażania nowoczesnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W portfolio Aret znajdują się rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji, linie technologiczne, systemy transportu wewnętrznego, naprawy silników oraz systemy wizyjne. Zachęcamy do zaobserwowania naszych social mediów, by być na bieżąco – odwiedź nas na Facebooku i LinkedIn!

Robotyzacja – kiedy staje się niezbędna? Analiza potrzeb produkcyjnych
#przemysł #technologia

Robotyzacja – kiedy staje się niezbędna? Analiza potrzeb produkcyjnych

Czy wydajny, elastyczny proces produkcji rekompensuje wysokie koszty automatyzacji i robotyzacji? Poznajcie przypadki przedsiębiorstw, w których robotyzacja jest niezbędna.   Robotyzacja na dobre zagościła w produkcji przemysłowej. Ogromne zapotrzebowanie rynku wymusiło na przedsiębiorcach zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego, przez co produkcja manualna stała się nieefektywna. W końcu przepustowość pracy maszyn pozwala niejednokrotnie na wykonanie dziennej normy całego zespołu w kilka godzin. Jednak czy duże nakłady finansowe, które pochłania wdrożenie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach, w stu procentach są rekompensowane przez jego zwiększoną wydajność? Dla jakich przedsiębiorstw robotyzacja i automatyzacja to szansa na rozwój? Czas na podstawową analizę potrzeb przemysłowych przedsiębiorstwa.   Robotyzacja i automatyzacja przemysłu Obecnie w przemyśle wiele mówi się o robotyzacji i automatyzacji. Robotyzację zdefiniować można jako zastępowanie pracy ludzkiej pracą robotów, natomiast o automatyzacji mówimy wówczas, gdy – chcąc wykorzystać potencjał produkcyjny danego przedsiębiorstwa – wykorzystuje się automatyzację produkcji dla danej linii produkcyjnej. Automatyzacja i robotyzacja prowadzą do zmniejszenia udziału człowieka w procesie produkcyjnym, co znacząco ogranicza ilość błędów produkcyjnych. Ponadto uniknięcie odczucia znużenia pracownika podczas przy wykonywania żmudnych, monotonnych prac w znacznym stopniu ogranicza zagrożenia – zwłaszcza w trakcie wykonywania prac niebezpiecznych. Produkcję samą w sobie zdefiniować można jako działalność gospodarczo-techniczną mającą na celu wytworzenie produktów. Zjawisko to definiować można również w ujęciu statystycznym, ekonomicznym oraz w pewnym aspekcie zarządzania. W ujęciu statycznym jest to ogół wytworzonych produktów. W ekonomii terminem tym określa się głównie zaspokajanie popytu konsumentów i popytu rynku. Natomiast w aspekcie zarządzania produkcję definiuje się jako wszelkie działania związane z funkcjonowaniem procesu.   Które przedsiębiorstwa wymagają zrobotyzowanych rozwiązań? By przeanalizować, czy dane przedsiębiorstwo wymaga zastosowania zautomatyzowanych bądź zrobotyzowanych rozwiązań, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zapotrzebowanie danego przedsiębiorstwa. W tym celu warto zbadać: popyt rynkowy, podaż danego przedsiębiorstwa, specyfikę produkcji i zasoby przedsiębiorstwa. Ponadto niezwykle istotne jest uwzględnienie rodzajów produkcji, jakie preferuje dane przedsiębiorstwo. Te z kolei można podzielić ze względu na: cele produkcyjne, złożoność produkcji, liczebność oraz skalę. Cele: Produkcja podstawowa – realizowanie celów przedsiębiorstwa. Produkcja pomocnicza – wspomaganie realizacji celów innego przedsiębiorstwa. Złożoność: Produkcja prosta – wytworzenie produktu odbywa się podczas jednego procesu technologicznego. Produkcja złożona – wytworzenie produktu wymaga zastosowania kilku faz produkcji (procesów technologicznych). Liczebność: Produkcja jednostkowa – produkcja charakterystyczna dla przedsiębiorstw wykonujących pracę na zlecenie. Ilość wytworzonych produktów zwykle jest z góry ściśle zakontraktowana. Produkcja seryjna – wytwarzanie serii danego produktu przez pewien okres. Wyróżnia się (w zależności od liczebności) produkcję małoseryjną, średnioseryjną i wielkoseryjną. Produkcja masowa – wytwarzanie danego produktu (często w kilku wariantach lub seriach) przez dany okres. Skala: Produkcja przemysłowa Drobna wytwórczość Produkcja rzemieślnicza Produkcja chałupnicza   Robotyzacja i automatyzacji produkcji – zalety Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych to dla przedsiębiorców szereg zalet, wśród których warto wymienić m.in.: powtarzalność realizowanych działań zwiększenie wydajności produkcji zwiększona terminowość efektywne wykonywanie monotonnej, żmudnej pracy (niwelowanie czynnika znużenia u ludzi) precyzyjność wykonywanych czynności minimalizacja ryzyka wypadków w pracy, przez ograniczenie roli człowieka w procesie produkcyjnym eliminacja tzw. błędu ludzkiego optymalizacja kosztów produkcji, przy wysokie podaży Automatyzacja produkcji otwiera zatem szereg możliwości rozwoju dla firm specjalizujących się w produkcji masowej na skalę przemysłową. Natomiast – wraz z rozwojem rynku – zauważa się zwiększone zapotrzebowanie na wdrożenie zrobotyzowanych i zautomatyzowanych rozwiązań również w produkcji seryjnej. Koncepcja przemysłu 4.0 zakłada bowiem, że nowoczesne roboty przemysłowe mogą być przeprogramowane wedle dynamicznie zmieniających się wizji konstruktorów, dopasowując się do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że możliwości te są szczególnie cenione przez branżę motoryzacyjną, w której dostosowanie specyfikacji pojazdu do wizji klienta (wyposażenie, kolor nadwozia itp.) jest często wymagana i podnosi rangę marki w oczach odbiorców. Mówiąc o możliwości przeprogramowania pracy maszyn, warto zauważyć, że zmienianie specyfiki produkcji w przypadku pracy manualnej (z użyciem pracy ludzkiej) w początkowych stadiach kolejnej serii produktu jest mało efektywne. Wszelkie zmiany w procesie produkcyjnym wymagają czasu, nieraz przeszkolenia personelu, a następnie wdrożenia nowych założeń w życie. Robotyzacja ogranicza pewną naturalną dla człowieka nieporadność, gdyż przeprogramowane roboty przemysłowe wykazują możliwie najwyższą wydajność pracy już od pierwszych chwil wdrożenia nowych założeń produkcyjnych.   Robotyzacja – tylko dla produkcji przemysłowej i seryjnej na skalę masową? Niekoniecznie. Wyspecjalizowane roboty przemysłowe od lat używane są przy wszelkich pracach, w których wymagana jest precyzja niemalże nieosiągalna dla człowieka. Specjalistyczne urządzenia wykorzystywane są m.in. w produkcji mikroprocesorów czy nawet w kosmetologii i medycynie. Wprowadzenie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych rozwiązań to opcja dla każdego przedsiębiorstwa chcącego zwiększyć wydajności procesów. Automatyzacja daje niemalże nieograniczone możliwości modernizacji produkcji, przez co ceniona jest zarówno w produkcji przemysłowej jak i seryjnej. Wprowadzenie wszelkich zmian w procesie produkcyjnym w przypadku automatyzacji produkcji wyklucza również przymus przeszkolenia personelu czy czasochłonnego wdrażania nowych założeń w życie, co znacznie usprawnia wszelkie modernizacje produkcji. Przedsiębiorstwa produkujące produkty na skalę przemysłową z pewnością skorzystają z możliwości automatyzacji produkcji w celu zwiększenia wydajności, a tym samym redukcji kosztów procesu produkcyjnego.